Regnskogen – Vårt arv 2023

Regnskog – Den bästa av världar

En regnskog är bland det viktigaste vi har på vår planet och står för en väldigt hög procent av det syre som vi människor andas, men även djur och natur. Trots regnskogens stora positiva påverkan har det skövlats bort hälften av världens regnskog och det är bara inom loppet av 100 år. Regnskogen har alltid haft ett rikt djurliv och det är faktiskt så att inom regnskogens gränser så lever hälften av Jordens djurarter här. Förutom det rika djurlivet finns det även ett växtliv som är lika stort som djurlivet inuti en regnskog.

Det är dock inte bara växter och djur som bor i regnskogen. Regnskogen är hem för miljontals människor i form utav olika typer av ursprungsbefolkning. Både människor, djur och växter har levt i samlevnad under hundratals år och inte bara i modern tid i speciellt Amazonas regnskog. Med sin snabba avverkning av företag och andra aktörer resulterar det i att dagens regnskog är i ständigt hot mot att försvinna.

Vill du starta eget inom klimat och miljö? Läs mer hos emmaochsiri.se.

regnskogen-2020

Tropisk regnskog

En regnskog är som allt annat djurliv och naturliv beroende av växthuseffekten. Växthuseffekten är gaser som gör det möjligt för att det ska finnas liv på jorden. Växthuseffekten är som ett osynligt skal som finns runtom jorden och som håller alla livsviktiga gaser kvar på planeten och hindrar de från att lämna ut i rymden och påverka allt liv på jorden.

Några av de vanligaste gaserna som finns inom växthuseffekten är koldioxid, metangas och lustgas. Dessa tre är livsviktiga för vår planet, men de har en gas över sig som är den absolut vanligaste inom växthuseffekten och är den gas som bidrar till mest liv och naturlig effekt i vår värld. Växthusgasen vattenånga är det som vi har omkring oss varje dag och som är den växthusgas som förekommer i allt levande.

Förutom växthuseffekten, så finns det även ett ämne till som diskuterat mycket på tv, sociala medier och i nyhetstidningar världen över. Ämnet som vi pratar om är den globala uppvärmningen som blivit allt mer aktuell nu under senare tid. Den globala uppvärmningen har tagits upp i FN av både Al Gore och Greta Thunberg och är en debatt som tagit allt mer fart, då fler och fler har valt att intressera sig i ämnet.

Klimatet är en stor del av våra liv. Läs mer om allt en livsstil innebär här.

regnskogen-2020

Grunden till den globala uppvärmningen är våra globala utsläpp av växthusgaser och våra fossila koldioxidutsläpp. Forskare inom klimat och miljö har konstaterat att om vi inte har minskat våra utsläpp drastiskt innan 2050, så kommer vår planet att påverkas rejält och vi kommer att bli påverkade genom förändringar i mark och luft, djurlivet kommer att reduceras och de länder som redan idag har det illa ställt kommer att påverkas mycket negativt.

Skulle det vara så att värmen överstiger 2 grader, så kommer att påverka hela planeten väldigt negativt och det kommer att leda till en kritisk nivå för biologisk mångfald, vilket innebär att både djur och växter kommer att påverkas med omfattande verkan då det kommer att ändra hela deras livssituation. Djur är som människor väldigt anpassningsbara och kan ändra sig utefter miljön omkring dem.

 Med en så pass hög ökning av värme så finns det en väldigt stor risk att många arter kommer att dö ut eftersom det blir en alltför snabb förändring och de arter som är anpassade för att leva i kyla och is kommer inte att klara övergången till ett varmare klimat.Med ändrade förhållanden i världen med effekter och uppvärmning, är det viktigare än någonsin att ta hand om det vi har och skydda vår regnskog.

Vill du läsa mer om arbetet med regnskogen och hur du som företagare kan bidra, rekommenderar vi att läsa mer om det på 8511 Redovisning.

Läs mer om växthuseffekten i vårt inlägg ”Växthuseffekten 2020” här.