Växthuseffekten 2023

Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten är gaser som gör det möjligt för att det ska finnas liv på jorden. Växthuseffekten är som ett osynligt skal som finns runtom jorden och som håller alla livsviktiga gaser kvar på planeten och hindrar de från att lämna ut i rymden och påverka allt liv på jorden.

Några av de vanligaste gaserna som finns inom växthuseffekten är koldioxid, metangas och lustgas. Dessa tre är livsviktiga för vår planet, men de har en gas över sig som är den absolut vanligaste inom växthuseffekten och är den gas som bidrar till mest liv och naturlig effekt i vår värld. Växthusgasen vattenånga är det som vi har omkring oss varje dag och som är den växthusgas som förekommer i allt levande.

Behöver du inspiration till att renovera mer klimatsmart? Ta en titt här.

vaxthuseffekten-2020

Förutom dessa naturliga växthusgaser så finns det även konstgjorda gaser som skapats av människan och som är många av de gaser som påverkar växthuseffekten både positivt och negativt. En av de vanligaste gaserna som inte är naturlig och som skapats av och för människan är gasen freoner.

Växthuseffekten nämns ofta i samma mening som den globala uppvärmningen som är ett annat hett ämne inom frågorna kring klimat, människan och natur. Den globala uppvärmningen är det som det debatteras om i allt från FN till nyhetsprogram. Den globala uppvärmningen är ett av modern tids största hot mot vår planet och riskerar att dränka ögrupper och att höja vattennivån katastrofalt. Allt beroende på hur många grader som planeten värms upp med och vilka åtgärder som tas innan de utsatta tidsperioder som FN har meddelat för både länder och företag.

För att läsa mer om skönhet och livet, gör ett besök hos mariamelee.com.

vaxthuseffekten-2020

Vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst?

Utvecklingen och forskningen av bränslen som har låg påverkan på miljön och växthuseffekten är något som hållits på med i åratal. Under senare år har det i takt med att det blivit allt mer allmänt känt om växthuseffekten och den globala uppvärmningen att vi väljer fordon som värnar om miljön och som drivs av bränslen som är bra för planeten.

De bränslen som påverkar växthuseffekten minst idag är de bränslen som är framtagna för att driva miljöbilar. Miljöbilar är bilar som drivs av bränslen som är framtagna för att värna om miljön och inte ha lika stor miljöpåverkan som exempelvis bensin och diesel. Miljöbilar drivs av bränslena el, etanol, biogas och av bränslen som är förnybara med låg påverkan av miljön.

Utvecklandet av miljöbilar går ständigt framåt och allt fler bilföretag och biltillverkare arbetar för att skapa bättre och mer miljövänliga bilar och fordon som går i enlighet med hållbarhetsplaner som regeringen utfärdat och som allt fler företag tar efter i sin egen organisation. Med det stora utbudet av olika typer av bränslen som finns för miljöbilar, så ger det kommande ägare en större valfrihet och som utvecklingskurvan ser ut. Så kommer allt fler att välja att köra miljöbilar och de bilarna som använder sig av fossila bränslen som bensin och diesel kommer att konkurreras ut i takt med att utvecklingen går framåt.

Det är inte bara vanliga personbilar som finns att ta del av i miljöperspektiv. När det kommer till miljöbilar, så finns de för större bilar i form av minibussar och även för lastbilar av typen lätt. För tyngre lastbilar utvecklas ännu miljöbilar för den typen, men utbudet som är populärast idag och som är mer utbrett är för personbilar, lätta lastbilar och minibussar. Ett utbud om säkerligen kommer att utökas i takt med att klimatfrågan växer och utvecklingen går framåt.

Vill du läsa mer om hur du kan arbeta mer hållbart inom företaget, rekommenderar vi ett besök hos 8511 Redovisning.

Om du vill läsa mer om den globala uppvärmningen och vilka hot som den för med sig, rekommenderar vi att du läser mer om det i vårt inlägg ”Global uppvärmning – Ett hett ämne” här.