Kärnkraftverk 2023 – Klimathot?

Kärnkraftverk

Ett av de vanligare sätten att producera el runt om i världen är via kärnkraftverk. Kärnkraft har funnits under många år och har länge varit i debatt huruvida det är bra för klimatet eller inte. En del länder har helt sagt nej till kärnkraft och har avvecklat sina verk, medan det finns de länder som än idag använder sig av kärnkraftverk för att producera el och energi.

Sverige har börjat att påverka sin försörjning med el genom att ta frågan om kärnkraft på allt mer allvar och har minskat mer och mer på användandet av verken. Samtidigt har det ökat allt mer runt om i världen och speciellt i Asien. Det som ger upphov till det allt mer frekventa användandet av verken är att det pågår en ständig utveckling av teknik för verken som ska ha mindre dålig påverkan på klimatet med exempelvis mindre utsläpp av växthusgaser.

Växthusgaser är något som påverkar allt liv på vår planet och som är livsviktigt för att vårt klimat ska ha en hälsosam balans.

Läs mer om livet och ämnen inom livsstil här.

karnkraftverk-2020

Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraft fungerar med hjälp av klyvning av atomkärnor som vanligtvis består av ämnet uran. När atomkärnorna klyvs bildas en energi som under högt tryck värmer upp vatten till ånga. Det är sedan ångan som behövs för att driva de turbiner i verken som är de som producerar själva elen. Jämfört med andra typer av elproducerande kraftverk som exempelvis vindkraftverk, så producerar ett kärnkraftverk lika stor mängd el och energi som nästan tusen vindkraftverk.

Uran är som vi tidigare nämnt ett av de vanligaste ämnena när verken ska producera fram sin el. Uran bryts ut från speciella urangruvor och när det bryts ut, så brukar det vanligtvis skapa stora förändringar av natur och miljö. Det här är ett av de stora miljöpåverkningarna som verken står för och det är de som många debattörer använder i sina argument mot användandet av uran och verken.

Med årens gång så har det skett en långsam process av utveckling för verken och ett projekt som har blivit allt mer uppmärksammat är utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft. Med fjärde generationen blir det ett ökat säkerhetstänk med nya restriktioner och regler för att skapa en allt mer säker användning av verken för både människa, djur och natur. Det som är den stora risken med kärnkraftverk är att de reaktorer som finns i verken innehåller ämnen som är radioaktiva. Vid en olycka med radioaktiva ämnen skulle det ge förödande konsekvenser med förstörd natur och allt liv skull påverkas enormt för flera tusen år framåt.

För dig som är intresserad av att veta mer om andra branscher som till exempel inom skönhet och hur de tänker på miljön kan du kika in hos Göta klinik som tänker mycket på hållbarhet.

karnkraftverk-2020

Kärnkraftverk i Sverige

Kärnkraftverken har funnits i över 40 år i Sverige och sedan starten har det länge varit en debatt för och emot att Sverige ska använda sig av dessa verk. Kärnkraftverken står idag för cirka 40 procent av den dagliga energiproduktionen i Sverige, vilket är väldigt högt och är en viktig del av försörjningen av el och energi för hela landet.

Sverige har haft allt som allt tolv stycken reaktorer i sina verk som producerat el och energi för Sverige. Idag är sju stycken i drift, medan de andra är nedstängda för vidare bruk. De kärnkraftverk och reaktorer som funnits i Sverige är:

 • Ringhals
  – Ringhals 1
  – Ringhals 2
  – Ringhals 3
  – Ringhals 4
 • Forsmark
  – Forsmark 1
  – Forsmark 2
  – Forsmark 3
 • Oskarshamn
  – Oskarshamn 1
  – Oskarshamn 2
  – Oskarshamn 3
 • Barsebäck
  – Barsebäck 1
  – Barsebäck 2

Om det kommer att stängas ner fler verk är ännu inte helt bestämt, förutom det politiska beslut som ligger för att verken ska fortsätta sin produktion till och med år 2040.

Läs även denna bloggen hotellussemburgo om du är intresserad av förnybar energi.

Är du intresserad och vill läsa mer om teknik? Då rekommenderar vi att du klickar här.

Vill du läsa mer om vad växthusgaser är och hur växthuseffekten påverkar vårt klimat? Läs vårt inlägg om ”Växthuseffekten 2020” här.