Global uppvärmning – Ett hett ämne 2023

Global uppvärmning – Bra eller dåligt?

Under flera år har vi hört talas om genom forskare, kändisar och klimataktivister att vi står inför en global uppvärmning som kommer att orsaka att jordens isar och glaciärer kommer att smälta, vattennivån kommer att höjas och att vi kommer att förlora många av de ögrupper som idag har låg vattennivå på grund av översvämningar.

Grunden till den globala uppvärmningen är våra globala utsläpp av växthusgaser och våra fossila koldioxidutsläpp. Forskare inom klimat och miljö har konstaterat att om vi inte har minskat våra utsläpp drastiskt innan 2050, så kommer vår planet att påverkas rejält och vi kommer att bli påverkade genom förändringar i mark och luft, djurlivet kommer att reduceras och de länder som redan idag har det illa ställt kommer att påverkas mycket negativt.

Läs mer om hur kost och träning kan ge dig energi att hjälpa klimatet på vägen.

global-uppvarmning-ett-hett-amne

Hur påverkar global uppvärmning människa och natur?

Enligt vetenskapliga uträkningar har forskare räknat att den globala uppvärmningen kommer att vara på 2-3 grader när den kommer att påverka som mest. Håller sig den globala uppvärmningen till under 2 grader, så kommer det att vara mindre påverkan för både människa och natur.

Skulle det vara så att värmen överstiger 2 grader, så kommer att påverka hela planeten väldigt negativt och det kommer att leda till en kritisk nivå för biologisk mångfald, vilket innebär att både djur och växter kommer att påverkas med omfattande verkan då det kommer att ändra hela deras livssituation. Djur är som människor väldigt anpassningsbara och kan ändra sig utefter miljön omkring dem.

Med en så pass hög ökning av värme så finns det en väldigt stor risk att många arter kommer att dö ut eftersom det blir en alltför snabb förändring och de arter som är anpassade för att leva i kyla och is kommer inte att klara övergången till ett varmare klimat.

Ögrupper, som vi nämnt tidigare, kommer att påverkas något enormt av en höjning på 2-3 grader. Med takt i att värmen stiger, så smälter polarisarna, vilket resulterar i en förhöjd havsvattennivå och vilket i sin tur leder till att vattnet kommer att översvämma och dränka de öar som ligger i farozonen. Det är en stor mängd ögrupper som riskerar att dö ut och några av dem är bland annat semesterparadiset Maldiverna och populära och omtalade ögrupperna Haiti.

Använder du dig av assistans idag och vill veta mer om miljöpåverkan. Läs mer på assistansblogg.se.

global-uppvarmning-ett-hett-amne

Har global uppvärmning påverkat oss redan idag?

Det är först nu i modern tid som global uppvärmning har tagits på allt mer allvar och inte ignorerats som det gjorts tidigare. Det är ett hett ämne på nyhetskanaler, i forskarvärlden och speciellt under konferenser i FN. Under 2015 togs ett av de största stegen då klimatfrågan togs upp i FN och det beslutades över restriktioner och hur länder och företag kan arbeta för ett bättre klimat.

Som vi har nämnt tidigare, så har polarisarna påverkats enormt under de senaste 20 åren, vilket har lett till att stora områden smälter varje dag och ger effekten till att havsnivån höjs och ö-liv hotas. Djur och natur som exempelvis isbjörnarna är under ett extremt hot på grund av uppvärmningen, då de har svårt att anpassa sig till den stigande värmen och förlorar sitt naturliga habitat del för del varje dag.

Fattiga länder får det inte lättare av uppvärmningen då den skördar fler offer som dör av hettan och deras skördar blir sämre då det inte är anpassat för den nya värmen. Där det inte tidigare varit bra skörd, så har det nu istället vuxit mer vilket har gett större skördar men med dålig kvalitet. Global uppvärmning är ett hot som världen tar på allt mer allvar och som är en nödvändighet för ett fortsatt hälsosamt liv på den här planeten.

Vill du veta mer om hur din städning påverkar global uppvärmning och hur du kan få hjälp med det? Besök SverigeCo.se för att få mer information om deras miljöanpassade arbete.

Vill du läsa mer om kampen om klimatet, rekommenderar vi att läsa vårt inlägg om Greta Thunberg här.