Inga specifika utbildningskrav för personliga assistenter Det finns inget som säger att personliga assistenter behöver ha någon specifik utbildning, till skillnad från läkare eller sjuksköterskor. Däremot kan olika arbetsgivare, i form av assistansbolag, ställa olika krav. Vissa kräver exempelvis att sökande har minst en gymnasieutbildning, medan andra inte kräver...