Klimathotet 2023

Klimathotet – Global uppvärmning och Växthuseffekt

Klimathotet är idag allvarligare än det har varit på 50 år och både växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett av mänsklighetens största hot. Många förstår inte skillnaden på de olika begreppen och tror att de är samma sak, men det finns stora skillnader och vi ska försöka reda ut de olika begreppen växthuseffekten och den globala uppvärmningen för att du ska förstå att det är skillnad på dem och de utgör det gemensamma klimathotet, men på sitt egna unika sätt.

Läs mer om företagstjänster som kan gynna klimatet här.

klimathotet-2020

Klimathotet – Vad är global uppvärmning?

Enligt vetenskapliga uträkningar har forskare räknat att den globala uppvärmningen kommer att vara på 2-3 grader när den kommer att påverka som mest. Håller sig den globala uppvärmningen till under 2 grader, så kommer det att vara mindre påverkan för både människa och natur.

Ögrupper, som vi nämnt tidigare, kommer att påverkas något enormt av en höjning på 2-3 grader. Med takt i att värmen stiger, så smälter polarisarna, vilket resulterar i en förhöjd havsvattennivå och vilket i sin tur leder till att vattnet kommer att översvämma och dränka de öar som ligger i farozonen. Det är en stor mängd ögrupper som riskerar att dö ut och några av dem är bland annat semesterparadiset Maldiverna och populära och omtalade ögrupperna Haiti.

Det är först nu i modern tid som den globala uppvärmningen har tagits på allt mer allvar och inte ignorerats som det gjorts tidigare. Det är ett hett ämne på nyhetskanaler, i forskarvärlden och speciellt under konferenser i FN. Under 2015 togs ett av de största stegen då klimatfrågan togs upp i FN och det beslutades över restriktioner och hur länder och företag kan arbeta för ett bättre klimat.

Som vi har nämnt tidigare, så har polarisarna påverkats enormt under de senaste 20 åren, vilket har lett till att stora områden smälter varje dag och ger effekten till att havsnivån höjs och ö-liv hotas. Djur och natur som exempelvis isbjörnarna är under ett extremt hot på grund av uppvärmningen, då de har svårt att anpassa sig till den stigande värmen och förlorar sitt naturliga habitat del för del varje dag.

Är du intresserad av att skapa smink av naturliga ingredienser? Läs mer på makeupbycelly.com.

klimathotet-2020

Klimathotet – Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten är gaser som gör det möjligt för att det ska finnas liv på jorden. Växthuseffekten är som ett osynligt skal som finns runtom jorden och som håller alla livsviktiga gaser kvar på planeten och hindrar de från att lämna ut i rymden och påverka allt liv på jorden.

Några av de vanligaste gaserna som finns inom växthuseffekten är koldioxid, metangas och lustgas. Dessa tre är livsviktiga för vår planet, men de har en gas över sig som är den absolut vanligaste inom växthuseffekten och är den gas som bidrar till mest liv och naturlig effekt i vår värld. Växthusgasen vattenånga är det som vi har omkring oss varje dag och som är den växthusgas som förekommer i allt levande.

Växthuseffekten nämns ofta i samma mening som den globala uppvärmningen som är ett annat hett ämne inom frågorna kring klimat, människan och natur. Den globala uppvärmningen är det som det debatteras om i allt från FN till nyhetsprogram. Den globala uppvärmningen är ett av modern tids största hot mot vår planet och riskerar att dränka ögrupper och att höja vattennivån katastrofalt. Allt beroende på hur många grader som planeten värms upp med och vilka åtgärder som tas innan de utsatta tidsperioder som FN har meddelat för både länder och företag. Om du vill läsa mer om växthuseffekten och vad EU gör kan du besöka noisyenvironment.

Klimathotet är något som påverkar oss alla och ibland kan det vara väldigt påtagligt och få oss att må dåligt. Vill du få en liten boost av skönhet, så rekommenderar vi att besöka Göta klinik som kan hjälpa till att pigga upp.

Vill du läsa mer om växthuseffekten, rekommenderar vi att du läser mer i vårt inlägg här. Om du vill läsa mer om den globala uppvärmningen, rekommenderar vi att du läser mer i vårt inlägg här.