Idrott och klimatet

Idrott och klimatet

I debatter om klimatförändringar och dess orsaker är sport inte det första området som det talas om. Orosmoln som lyfts fram är istället fabriker, flygtrafik, biltrafik m.fl. Idrottsindustrin är däremot långt ifrån fri från ansvar. 

Idrottsbranschen är stor i världen, såväl som i Sverige. Det görs miljontals resor fram och tillbaka från träningar och matcher. Det förbrukas mängder med material för att sporterna ska kunna utövas och några är mer slösaktiga än andra. Klimatsmart sport har blivit ett hett ämne de senaste åren och det vidtas åtgärder från topp- till gräsrotsnivå.

Smarta idrottshallar 

2020 upprättade FN initiativet Sports for Climate Action. Det är ett ramverk med åtgärder som ska hjälpa idrottsorganisationer och förbund att ta sitt ansvar och bli mer hållbara. Flera organisationer har skrivit under initiativet, som följer klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015. 

klimatet
Källa: Unsplash

Arbetet för att bli hållbar och minska sitt klimatavtryck ser ut på olika sätt inom olika sporter. Ishockey, som är en av Sveriges största sporter, möter särskilt stora utmaningar. För att kunna spelas året runt behövs ishallar. För att minska sina klimatavtryck behöver de energieffektiviseras. Elen som används för att kyla hallarna och frysa isen behöver komma från förnyelsebara källor, exempelvis genom solceller på ishallarnas tak. Hallarna ska samtidigt inte läcka kyla. Detta är ett steg på vägen för att SHL, NHL och andra hockeyligor som bet365 har bets odds på ska kunna fortsätta att spelas. Enligt oddsen är det Golden Knight som ser ut att vinna NHL, med oddset 7.50, medan det ser sämre ut för lag som HV71 och Linköping HC i SHL. 

Återanvända material

Det är inte bara anläggningarna som behöver bli klimatsmarta. Materialen som används kan vara lika stora miljöbovar. Årligen förbrukas mängder med sportkläder och utrustning. För att öka återbruket har det öppnats upp aktivitets- och fritidsbanker runt om i Sverige. Här kan man låna utrustning i upp till två veckor åt gången. Den om har hockeyklubbor, tennisracket eller annan utrustning som inte längre används, kan lämna in dem på en av bankerna för återbruk.

Uppkomsten av fritidsbanker har inte bara haft en positiv effekt på miljön. Enligt en undersökning av forskningsinstitutet RISE har bankerna bidragit till att fler utövar sport och aktiverar sig fysiskt. 

Riksidrottsförbundet deltar i forskningsprogram

I Sverige är det Riksidrottsförbundet som ansvarar för att utveckla idrotten. På senare år har miljö och hållbarhet blivit en lika stor del i deras arbete som jämställdhet och social hållbarhet. Det har utförts väldigt lite forskning om just idrott, friluftsliv och miljö och för att främja en hållbar idrott ur ett miljöperspektiv, har förbundet gått ihop med ett antal svenska universitet för att hitta lösningar.

Forskningsprogrammet Mistra Sports and Outdoors är ett samarbete mellan RF och sex stora universitet, däribland Mittuniversitetet och Chalmers. Programmet startade 2020 och ska pågå i fyra år. Flera idrottsförbund och miljöorganisationer deltar för att ta fram lösningar som passar olika typer av idrotter. 

klimatet
Källa: Unsplash

Det pågår ett omfattande arbete för att göra idrotten klimatsmart. Sverige strävar efter att bli en av de drivande nationerna för en hållbarare idrott, och hoppas fortsätta att utveckla den stora sportkultur som finns i landet.