Alternativ till bottenmålning

Var åttonde svensk äger en fritidsbåt. Det gör Sverige till ett av världens mest fritidsbåtstäta land. Men det är inte bara människor som gillar båtar. Det gör även en mängd olika vattenlevande organismer.

Ungefär hälften av alla båtägare använder bottenmålning som metod för att hålla botten på sin båt ren under tiden den ligger i sjön. Hanteringen av bottenfärgen vid transport, målning, skrapning, tvättning mm gör att mycket av det gift som finns i färgen för att mota bort vattenorganismerna kommer i miljön i och intill Östersjön. Det finns många andra alternativ till bottenmålning till och med är bättre.

Båtbottentvätt

En båtbottentvätt fungerar ungefär som en biltvätt förutom att den ligger i vattnet och tvättar underifrån. Sålänge havstulpanerna inte riktigt fått fäste och byggt ett ordentligt skal så fungerar båttvätten ganska bra. Det kostar runt 500 kr per tvätt och man behöver tvätta 4-8 gånger per säsong.

Tvätta själv

Köp en borste med skaft och ta på cyklopet. Gör man detta regelbundet så fungerar det ganska bra. Och det tar inte så lång tid som man kan tro. Billigt är det också.

Ultraljud

Havstulpanerna gillar inte vibrationer. Med en ultraljudssändare som sänder ut ultraljudsvågor så blir tillvaron under båten vibrerande. Detta gillar inte havstulpanerna varpå mycket färre väljare att sätta sig i båtbotten. Priset är 6000-15000 kr beroende på storlek på båt.

Båtlyft

Alger och havstulpaner gillar inte luft och kan således inte växa ovanför vattenytan. Därför kan båten förvaras i luften med hjälp av en båtlyft. Det är en anordning som installeras intill en brygga och sedan hissas båten upp i luften och förvaras där när den inte används. Båtlyften eliminerar helt påväxt under båten samtidigt som den har en mängd andra fördelar. Exempelvis så kan båten förvaras på båtlyften året om och på så vis sparar man in pengar på vinterförvaringen. Priserna ligger från ca 70 000 kr och uppåt beroende på modell och lyftkapacitet.

Den vanligaste modellen av båtlyft är en fristående modell som står på fyra ben direkt på botten. Den drivs med hjälp av hydraulik, batteri och solceller. Vattendjupet kan vara mellan ca 1-5 meter. Fördelarna med hydraulik är många. Framförallt driftsäkerheten och att det i princip är underhållsfritt. Samtidigt är hydraulik väldigt snabbt vid användandet. Ett tryck på fjärrkontrollen och båten är i luften. Eftersom båtlyften är självförsörjande så behövs ingen extra el vara inkopplad.

Det minimerar risken för eventuella läckströmmar och galvaniska strömmar. Den hydrauliska båtlyften finns med olika lyftkapaciteter upp till 16 ton. Konstruktionen är tillverkad för att passa alla olika skrovtyper förutom segelbåtar. Lyfthöjden går att justera för att ge ordentligt marginal till högvatten och till höga vågor. Detta för att båtägaren tryggt skall kunna förvara sin båt på båtlyften under hela året. Många försäkringsbolag ger även reducerad premie för båtar förvarade på båtlyft. Vill ni veta mer om båtlyftar så kontakta Sunstream Boatlifts Nordic AB www.sunstreamboatlifts.se.

Sötvatten

Förvara båten i sötvatten eller kör in båten i sötvatten regelbundet. Då dör de vattenlevande organismerna som eventuellt satt sig under båtbotten. Ligg kvar någon dag så är botten ren.

Det finns ytterligare fler sätt för att bekämpa och minimera påväxt. Men dessa är de vanligast förekommande. Där alternativet båtlyft är det enda sättet som till hundra procent eliminerar påväxt och helt minimerar behovet av giftig bottenfärg.