Klimatförändringar 2023

Klimatförändringar – Global uppvärmning / Växthuseffekten

Klimatförändringar är något som sker världen runt dagligen. På grund av den moderna värld vi lever i ökar konsumeringen och befolkningen. Det här är parametrar som gör att vårt behov skapar förändringar i klimatet som är förödande för oss själva. Klimatförändringar kan kort och gott översättas till klimathot. Klimatförändringarna innefattar allt som har med klimatet att göra och då främst djurliv, växtliv och naturliv.

Det som det diskuteras om mest gällande klimatförändringar är den stigande vattennivån i haven och hur stormar och extrem torka sker oftare än vad det gjort tidigare. Det här har lett till sämre skörd och gjort att livsmedelsindustrin har påverkats enormt.

Läs mer om hur klimatförändringar påverkar dig som arbetar inom trädgård här.

klimatforandringar-2020

Klimatförändringar – Vad är global uppvärmning?

Det är först nu i modern tid som den globala uppvärmningen har tagits på allt mer allvar och inte ignorerats som det gjorts tidigare. Det är ett hett ämne på nyhetskanaler, i forskarvärlden och speciellt under konferenser i FN. Under 2015 togs ett av de största stegen då klimatfrågan togs upp i FN och det beslutades över restriktioner och hur länder och företag kan arbeta för ett bättre klimat.

Som vi har nämnt tidigare, så har polarisarna påverkats enormt under de senaste 20 åren, vilket har lett till att stora områden smälter varje dag och ger effekten till att havsnivån höjs och ö-liv hotas. Djur och natur som exempelvis isbjörnarna är under ett extremt hot på grund av uppvärmningen, då de har svårt att anpassa sig till den stigande värmen och förlorar sitt naturliga habitat del för del varje dag.

Enligt vetenskapliga uträkningar har forskare räknat att den globala uppvärmningen kommer att vara på 2-3 grader när den kommer att påverka som mest. Håller sig den globala uppvärmningen till under 2 grader, så kommer det att vara mindre påverkan för både människa och natur.

Skulle det vara så att värmen överstiger 2 grader, så kommer att påverka hela planeten väldigt negativt och det kommer att leda till en kritisk nivå för biologisk mångfald, vilket innebär att både djur och växter kommer att påverkas med omfattande verkan då det kommer att ändra hela deras livssituation. Djur är som människor väldigt anpassningsbara och kan ändra sig utefter miljön omkring dem.

Med en så pass hög ökning av värme så finns det en väldigt stor risk att många arter kommer att dö ut eftersom det blir en alltför snabb förändring och de arter som är anpassade för att leva i kyla och is kommer inte att klara övergången till ett varmare klimat.

Är du påverkad av förändringarna i klimatet och behöver assistans? Läs mer om du är berättigad till assistans på assistansblogg.se.

klimatforandringar-2020

Klimatförändringar – Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten är gaser som gör det möjligt för att det ska finnas liv på jorden. Växthuseffekten är som ett osynligt skal som finns runtom jorden och som håller alla livsviktiga gaser kvar på planeten och hindrar de från att lämna ut i rymden och påverka allt liv på jorden.

Några av de vanligaste gaserna som finns inom växthuseffekten är koldioxid, metangas och lustgas. Dessa tre är livsviktiga för vår planet, men de har en gas över sig som är den absolut vanligaste inom växthuseffekten och är den gas som bidrar till mest liv och naturlig effekt i vår värld. Växthusgasen vattenånga är det som vi har omkring oss varje dag och som är den växthusgas som förekommer i allt levande.

Förutom dessa naturliga växthusgaser så finns det även konstgjorda gaser som skapats av människan och som är många av de gaser som påverkar växthuseffekten både positivt och negativt. En av de vanligaste gaserna som inte är naturlig och som skapats av och för människan är gasen freoner.

Är du intresserad av klimatförändringar och vill veta mer om hur exempelvis force majeure kan påverka ditt företag, så rekommenderar vi ett besök hos 8511 Redovisning.

För fler miljöartiklar läs https://noisyenvironment.com/

Läs mer om vårt inlägg om LED som är ett lysande alternativ när det kommer till att värna om miljön här.